Izobraževalne inštitucije

Vrtec, osnovna šola

Micka.si – Pobarvanke, uganke in besedila otroških pesmic
http://www.micka.si
Micka.si je spletni portal namenjen otrokom, njihovim staršem in učiteljem in vzgojiteljem v šolah. Na njem je zbrano preko 500 besedil različnih otroških pesmic in pesmic, ki bi jih otroci morali poznati. Razdeljene so v smiselne skupine: uspavanke, božične, besedila pesmic iz risank (Prihaja Nodi, Fifi in Cvetličniki, …) in filmov (Marcelino kruh in vino,…), narodne, živalske, tiste povezane s hrano, s časom, z oliko, s poklici, z rastlinami in seveda tiste, namenjene mamici.…