Varstvo osebnih podatkov in GDPR na delovnem mestu

Zakon o varstvu osebnih podatkov ščiti posameznike pred zlorabo njihovih osebnih informacij. Z razvojem digitalne dobe tako GDPR daje posameznikom večji nadzor nad svojimi osebnimi podatki.

Delodajalci bi morali razviti politike, ki imajo skladen, a uravnotežen pristop glede varovanja podatkov. Prav tako bi morali zagotoviti, da zaposleni razumejo svoje pravice in obveznosti v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Informacije se na nacionalni in mednarodni ravni zlahka prenašajo, zaradi česar je varstvo podatkov zapleteno globalno vprašanje.

GDPR
GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov

Intelektualna zasebnost in zaščita podatkov sta danes v podjetjih precej pogosta. Toliko, da si poslovni subjekti prizadevajo za zaščito podatkov, ki jim jih zaupajo stranke; s čimer se uveljavi potreba po splošni uredbi o varstvu podatkov ali GDPR.

GDPR in njegov pomen

GDPR je uredba, ki od podjetij zahteva zaščito osebnih podatkov in zasebnosti državljanov EU. Poleg tega pa uredba zahteva tudi spremljanje podatkov, ki se izvažajo izven EU. Evropski parlament je aprila 2016 sprejel GDPR, ki je nadomestil precej zastarelo direktivo o varstvu podatkov iz leta 1995.

GDPR: Kako bi lahko nov zakon o varstvu podatkov spremenil vaše življenje

Predpisi GDPR so enotni v vseh 28 državah v EU in za podjetja lahko predstavljajo veliko naložbo, da izpolnijo standarde upravičenosti. Kljub temu je ne glede na stroške, ki jih zahteva skladnost z GDPR, upoštevanje predpisov postalo obveznost zaradi vse večje zaskrbljenosti javnosti glede zbiranja, shranjevanja in razpršitve podatkov.

Podatki, ki jih ščiti GDPR

Uredba zajema varstvo naslednjih osebnih podatkov:

 • Osebni podatki, ki se nanašajo na identificiranega ali določljivega posameznika, na primer:
  • ime, naslov in/ali identifikacijske številke.
 • Spletni podatki, kot so lokacija, IP naslov, podatki o piškotkih.
 • Informacije o posebni kategoriji, na primer:
  • zdravstveni podatki,
  • politična mnenja,
  • biometrični podatki,
  • rasni ali etnični podatki,
  • spolna usmerjenost.

Kadrovska agencija in varstvo osebnih podatkov

Delo agencij za zaposlovanje se je z uvedbo GDPR uredbe konkretno spremenilo. Kadrovske agencije so namreč posredniki med delodajalci in iskalci zaposlitve na eni strani, po drugi strani pa nudijo tudi druge storitve, pri katerih morajo paziti na občutljive osebne podatke. Sicer pa nudijo tudi storitev svetovanja in pomoč pri skladnosti z GDPR. So upravljavci podatkov, ker so v celoti odgovorni za zbiranje in zaščito podatkov vseh svojih strank ter njihovo zakonito uporabo.

V isti kategoriji: