Kmetijska mehanizacija – raznolik izbor kmetijske opreme

Obdelovanje večjih travnatih površin, polja in skrb za živali zahteva od kmetovalca ustrezne pripomočke, ki olajšajo delo ter pripomorejo, da so zahtevane naloge izvedene v krajšem času. Kmetijska mehanizacija je torej nepogrešljiv del vsake večje kmetije. Traktor in številni priključki so torej sestavni del opreme, ki jo posameznik potrebuje, v kolikor želi kmetijo funkcionalno upravljati.

Kmetijska mehanizacija zajema tako traktorje kot tudi ostale stroje – kot so stroji za obdelavo tal, za setev in sajenje, za spravilo pokošene trave in poljedelskih pridelkov … Prav tako sem uvrščamo najrazličnejše prikolice in priključke, pa tudi opremo, namenjeno obdelavi vinograda, sadovnjaka ali pa oljčnega nasada. 

Obdelovanje polja s kmetijsko mehanizacijo

Kmetijska mehanizacija je ključna tudi pri obdelavi polja. Za kvalitetno delo na njivi potrebujemo ustrezne stroje, ki bodo omogočili, da je zadano delo sploh izvedeno. Zagotovo med osnovno kmetijsko mehanizacijo za obdelovanje zemlje sodijo prekopalniki in sejalnice. Sem pa uvrščamo tudi številne druge pripomočke, s katerimi poskrbimo za ustrezno ravnanje z zemljo.

Kmetijska mehanizacija za obdelovanje polja
Kmetijsko mehanizacijo uporabljamo za oranje zemlje in njeno pripravo za obdelovanje. Nekateri primeri kmetijske mehanizacije za obdelovanje polja vključujejo brane in pluge. Stroji za sajenje se uporabljajo za sajenje sadik in semen po obdelavi tal.

Prekopalniki zrahljajo zemljo in poskrbijo za zračnost le-te. Tako lahko zemlja postane rodovitnejša in pripravljena za nadaljnjo obdelavo. S pomočjo prekopalnika se pomešajo vsi sloji prsti z rastlinskimi ostanki in gnojem, kar pozitivno vpliva na samo rast pridelkov. Ključne za enakomerno sajenje in ustrezno porazdelitev semena pa so sejalnice. 

Kmetijska mehanizacija in travnate površine

Večje travnate površine bi bilo izjemno zamudno ročno pokositi, prav tako bi ogromno časa porabili za samo obračanje ter spravilo sena. Kmetijska mehanizacija tako zajema tudi pripomočke, namenjene obdelavi tovrstnih površin.

Kmetijska mehanizacija je nepogrešljiv del opreme, ki jo potrebujemo za obdelavo polja ali travnatih površin.

Ključne so torej kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki in ustrezne prikolice za traktor, pa tudi balirke, v kolikor se odločimo za baliranje.

V isti kategoriji: