Na kakšen način deluje toplotna črpalka zrak voda

Toplotna črpalka zrak voda za ogrevanje prenaša toploto s pomočjo medija. Slednji spreminja svoje agregatno stanje. Običajno je to plin z nizko temperaturo uparjanja. Pod vplivom toplote pa prehaja iz tekočega v plinasto agregatno stanje.

V obliki plina nato medij potuje skozi kompresor. Tam se mu zvišata temperatura in tlak – kot posledica mehanskega vpliva. Kompresor za samo delovanje potrebuje električno energijo. Tekočina iz kompresorja gre v kondenzator. Tam ogrevalnemu plinu odda toploto. Hladilo se prične na račun zmanjšane gostote ohlajati.

Sistem zrak voda je sestavljen iz treh krogotokov, ki so med seboj povsem neodvisni

Toplotna črpalka zrak voda sestoji iz treh med seboj popolnoma neodvisnih tokokrogov. Prvi med njimi zbira toploto iz zraka ter jo prenaša v drugi tokokrog. Tretji pa prenaša vso nastalo toploto v ogrevalni sistem objekta.

Toplotna črpalka zrak voda
Toplotna črpalka zrak voda

Prenos toplote torej poteka z ustreznim hladilnim sistemom. Ta se nahaja v vsakem tokokrogu ter ves čas spreminja svoje agregatno stanje. Ključno pa je, da medij strogo ostaja v zaprtem krogotoku in torej ne uhaja v samo okolje.

Bivalentno delovanje toplotne črpalke zrak voda

Toplotna črpalka (https://prealpi.si) lahko deluje monovalentno ali bivalentno. Za prvo različico je značilno, da sistem zmore delovati povsem samostojno ter sam pokrije celotne zahteve po ogrevanju stavbe.

Uvod v toplotne črpalke zračnega vira

Pri bivalentnem delovanju, kot ga ima toplotna črpalka zrak voda, pa gre za pokrivanje potreb toplote do zunanjih temperatur do približno pet stopinj Celzija. Kadar so temperature nižje, se tovrstna toplotna črpalka izklopi. Tedaj začne delovati drug vir ogrevanja.

Subvencija za toplotno črpalko – vse, kar je dobro vedeti

Dejstvo je, da je investicija v sistem ogrevanja na obnovljivi vir energije naložba v čisto, varno pa tudi v okolju prijazno prihodnost. Vgradnja toplotne črpalke nima samo ekološkega učinka, temveč je takšen sistem privlačen tudi z vidika ekonomije. Sicer pa se investiranje v takšne sisteme povrne samo po sebi – na račun prihranka energije ter s tem povezanih stroškov.

V isti kategoriji: