Najpogostejše napake pri obračunu plač in kako se jim izogniti

Od vseh pričakovanj, ki jih imajo zaposleni od delodajalca, je pravilno izplačilo plače eno najosnovnejših. Vendar pa lahko številni zunanji ali notranji dejavniki ovirajo zagotavljanje pravilnih izplačil in povezanih poročil o plačilih. Če želite preseči pričakovanja vaših zaposlenih glede plač brez napak, bodite pozorni na napake.

Pri obračunavanju plač lahko tudi najbolj izkušeni strokovnjaki delajo napake.

Napačno razvrščanje zaposlenih

Napačno razvrščanje zaposlenih lahko povzroči nepravilno plačilo, kar na koncu privede do preplačila ali premajhnega izplačila plač. Druga pogosta napaka pri obračunu plač se zgodi, ko je posameznik razvrščen kot zunanji izvajalec in ne kot zaposleni. Napaka pri napačni klasifikaciji pogosto povzroči, da je treba raziskati pretekle evidence plač in opraviti retroaktivna plačila ali druge prilagoditve plač zaposlenih. Napačna klasifikacija ne samo, da povzroča težave z zaupanjem vaših zaposlenih, ampak bo vašo organizacijo verjetno tudi stala denarja.

Kako se izogniti napakam in izboljšati obračunavanje plač

Najpogostejšim napakam pri obračunu plač se lahko izognete s pomočjo virov in orodij, ki vam pomagajo avtomatizirati postopke obračuna plač in ostati usklajeni z zakonskimi zahtevami ali pa za pomoč najamete kadrovsko agencijo. Kadrovske agencije so usposobljene in specializirane za obračunavanje plač za podjetja. Slednja na ta način del svojega poslovanja prenesejo na zunanjega izvajalca (agencija za kadre), ki plače obračuna brez napak. 

Ocenite svojega trenutnega ponudnika in procese obračuna plač

Podroben pregled obstoječih procesov kadrovske agencije, ki trenutno za vas opravlja obračune plač, vam bo pomagal odkriti neučinkovitosti in področja za izboljšave. Če se vaša organizacija srečuje z napakami in potrebuje nov pristop k upravljanju obračuna plač, boste morda morali razmisliti o zamenjavi kadrovske agencije. Ko določite prednostne naloge za plače svojega podjetja, lahko poiščete zunanjega partnerja za obračunavanje plač, ki je v skladu z vašimi cilji, nato pa previdno ukrepate, da zagotovite nemoten prehod.

V isti kategoriji: